Försäkringsförmedling och skadeförebygg

Med 30 år inom yrkestrafikbranschen vet vi hur viktigt rätt försäkring är.

Slide 1

Förarutbildning

Det viktigaste i mitt jobb är att få dina förare att förstå. Vad försäkringarna kostar, vad småskadorna kostar och vad dina självrisker kostar. När vi tillsammans har lyckats med detta så kommer dina fordonskostnader att sjunka dramatiskt.

Försäkringsförhandlingar

Jag har anlitats av både företag och försäkringsbolag för att slutföra extra kniviga förhandlingar. Ibland räcker det med att en neutral part kommer in och ger sin syn på ett problem.

Skadehjälp

Jag är utbildad fordonskadereglerare. När du känner att ni är oense med försäkringsbolaget så hjälper jag till. Antingen kan jag förklara hur rätt de har, eller så driver jag ditt ärende vidare tills det blir korrekt reglerat.

Konsult eller förmedlare?

Jag jobbar med två inriktningar. 1. Skadestoppsprojekt för just ditt åkeri. Debiterar per timme, 800 SEK + moms. Och det är allt. 2. Försäkringsförmedling. Du ger mig fullmakt att sköta om dina försäkringar. Arvode efter överenskommelse.

Det finns inga dåliga försäkringsbolag idag. Det gäller bara att hitta det bästa - för just dig!